Privacybeleid

Amorifer Magnetiseur, gevestigd aan Battutalaan 747, 3526 VT te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik ben mij bewust van het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vertel ik u welke gegevens ik verzamel wanneer u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel, en hoe de site hiermee uw gebruikservaring verbetert. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Amorifer Magnetiseur. U dient zich ervan bewust te zijn dat Amorifer Magnetiseur niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan mijn privacybeleid te accepteren.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U kunt contact met mij opnemen via de contactpagina.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Amorifer Magnetiseur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk (afhankelijk van het type contact).

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Amorifer Magnetiseur of die van een derde partij. Ik combineer deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Amorifer Magnetiseur of die van een derde partij. Ik combineer deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

De gegevens die ik – waar nodig – verwerk zijn:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP adres
 • uw inloggegevens op uw systemen, en
 • gegevens over uw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Amorifer Magnetiseur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of u op de hoogte te houden van interessante content en acties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amorifer Magnetiseur neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amorifer Magnetiseur) tussen zit.

U kunt mij altijd vragen welke computerprogramma’s of computersystemen ik gebruik.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Amorifer Magnetiseur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ik hanteer een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen. Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang de relatie duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amorifer Magnetiseur verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u verteld over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Nog even in het kort:

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen Daarnaast plaats ik statistische cookies die mij helpen begrijpen hoe bezoekers mijn website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven.

Lees hier meer over cookies en het gebruik hiervan op deze site. U vindt hier ook informatie over hoe u zich helemaal af kunt melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amorifer Magnetiseur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via mijn contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat u degene bent die het verzoek tot inzage heeft gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Amorifer Magnetiseur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Amorifer Magnetiseur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

Amorifer Magnetiseur heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware op mijn PC, zoals een virusscanner en firewall.
 • beveiligingssoftware op de website.
 • TLS (voorheen SSL). Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien in de adresbalk: ‘https’ en het hangslotje voor de naam.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik nog voldoe aan dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2021.